Canadian Public School Year Program

โครงการทุนมัธยมศึกษา 1 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในแคนาดา

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา

ประเทศแคนาดานับว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีผู้คนท้องถิ่นที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี นักเรียนจากนานาชาติจะมีโอกาสได้ซึมซับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่ง เสริมมิตรไมตรีระหว่างนานาประเทศ อันเป็นประสบการณ์ที่ดีและหาได้ยากยิ่ง

เมื่อครบระยะเวลาทุนฯ 10 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา

นักเรียนสามารถกลับมาเทียบชั้นเรียนตามหลักการและกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้นเรียน

โครงการทุนมัธยมฯ รัฐบาลแคนาดา ดำเนินงานโดย

โรงเรียน iStudy Education Language School

ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรการศึกษาระหว่างประเทศ

อยู่ที่ไหนก็ได้ประสบการณ์และความอบอุ่น

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ ชาวแคเนเดี้ยนที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนท่ามกลางชุมชนที่ อบอุ่นและปลอดภัย นักเรียนจะเป็นคนไทยเพียงคนเดียวใน เมืองที่ได้รับคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและ วัฒนธรรมอย่างเต็มที่ตลอด 10 เดือน (หรือ 1 ปีการศึกษา )

“โฮสต์ชาวแคเนเดี้ยน สมัครใจดูแลนักเรียน โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใดๆ”

คุณสมบัติของผู้มีโอกาสลุ้นทุนมาตรฐานสากล

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-6 (อายุ 13 ปีเต็ม และต้องไม่เกิน 18.5 ปีเต็ม ก่อนวันเดินทาง) มีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป ในปีที่ผ่านมา) และมีพาสปอร์ตไทย

อยู่แบบชาวแคเนเดี้ยน เรียนแบบนานาชาติ

นักเรียนจะถูกคัดเลือกจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่เหมาะสมในประเทศแคนาดา (Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Nova Scotia และ Saskatchewan ) เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในรัฐนั้นๆ โดยเข้าพักอาศัยกับโฮสต์ที่อาสารับดูแลนักเรียนด้วยความตั้งใจจริงและไม่รับค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้โฮสต์จะเป็นผู้ดูแลนักเรียนเรื่องการเดินทาง, อาหารการกิน, ความเป็นอยู่พื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาและกิจกรรมเพื่อซึมซับวัฒนธรรมตามรูปแบบของชาวแคเนเดี้ยน

ค่าธรรมเนียมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง
 • โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ได้แก่ หลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเตรียมตัวก่อนการเรียนในต่างประเทศ
 • การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐบาลแคนาดา
 • ค่าธรรมเนียมเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา
 • ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวันในแบบครอบครัวอุปถัมภ์
 • การเดินทางระหว่างบ้าน โรงเรียน และไปที่ต่างๆ ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ดูแล ณ สนามบินต้นทางและปลายทาง
 • การจัดงานต้อนรับ และการประชุมนัดพบนักเรียนในโครงการฯ ในต่างประเทศ
 • การจัดประชุม เพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียนและผู้ปกครองก่อนเดินทาง
 • การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า และการจองตั๋วเดินทางให้แก่นักเรียน
 • การให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ
 • การดำเนินงานด้านการเรียนต่อเนื่องให้กับนักเรียนหลังจบการศึกษาจากโครงการฯ
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
 • ค่าตั๋วเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง (หากนักเรียนใช้สิ่งของ หรือทานอาหารต่างจากที่โฮสจัดเตรียมให้)
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ณ สถานทูตแคนาดาในประเทศไทย
 • ค่าธรรมเนียมเรียนวัสดุ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ (ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน)
 • ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างๆ (ที่นักเรียนเลือกเอง)

ขั้นตอนในการสมัคร

รายละเอียด
 1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการสมัครสอบ (Enrollment Form) ให้ละเอียด โดยเลือก
  • ส่งแฟกซ์กลับมาที่เบอร์แฟกซ์ 02-642-0443
  • ส่งแบบฟอร์มที่คุณครูหมวดภาษาอังกฤษหรือหมวดแนะแนว (เฉพาะโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสานงานโครงการฯ iStudy)
  • ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานโครงการทุนฯ
 2. เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมแบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการสมัครสอบ (Enrollment Form) ในข้อ 1
  • รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปสีเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท (ถ้านักเรียนยื่นใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสานงานโครงการไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบนี้)
 3. เจ้าหน้าที่โครงการทุนฯจะส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ เลขที่ประจำตัวสอบ และเอกสารชี้แจงวัน เวลา และสถานที่ไปให้นักเรียนผู้   สมัครผ่านทางโรงเรียน หรือ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ไปยังบ้านของนักเรียน
  • (หากนักเรียนไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากโครงการทุนฯภายใน 1 อาทิตย์หลังจากยื่นใบสมัคร ต้องติดต่อโครงการทุนฯโดยเร็ว)
 4. นักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือก และรับฟังข้อมูลโครงการทุนฯ โดยละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนฯ
  • (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบคัดเลือกของรัฐบาลอเมริกันและต้องได้รับโควต้านักเรียนทุนตัวจริงเท่านั้น จึงจะลงทะเบียนได้)

สมัครวันนี้! รับนักเรียนจำนวนจำกัด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการทุนฯ
โทร. 0-2642-0442

Copyright©2017 iStudy Education®

iStudy Education Co., Ltd.

7 Fortune Town (Education Zone)
Ratchadapisek Road, Dindaeng
Bangkok, Thailand 10400
T. 0-2642-0442