โอกาสของคุณ อนาคตของคุณ

โอกาสของคุณ อนาคตของคุณ

โอกาสของคุณ อนาคตของคุณ 28 MARCH, 2016 บทความ การเข้าร่วมโครงการทุนฯ ได้นั้น เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตนักเรียนมัธยมเท่านั้น นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุนฯ ได้ ต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อสอบทุนของรัฐบาลอเมริกัน ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.3 – ม.5 เท่านั้น...
มาตรฐานการดูแลนักเรียนในโครงการทุนฯ iStudy

มาตรฐานการดูแลนักเรียนในโครงการทุนฯ iStudy

iStudy Care: การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมือง และในรัฐที่นักเรียนอาศัย และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานในประเทศไทย Student Report: รายงานพัฒนาการทางการเรียน...