Private High School Program

โครงการศึกษาต่อโรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา

ทางเลือกอิสระสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมฯ

โรงเรียนเอกชนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นับว่าเป็นทางเลือกทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และยังเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการทุนรัฐบาล และต้องการเรียนต่อเนื่องทันทีในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยกฎหมายที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกาได้เพียง 1 ปีการศึกษา

นักเรียนที่จบการศึกษาโครงการทุนรัฐบาล และต้องการเรียนต่อเนื่อง

หากต้องการเรียนต่อเนื่องในทันทีในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นักเรียนจะต้องกลับมาประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนสถานะวีซ่านักเรียนทุน (J-1 Student) เป็นนักเรียนเอกชน (F-1 Student) ซึ่งทางโครงการฯ จะยังคงดูแลจัดหาโรงเรียนใหม่ และทำวีซ่าให้อีกครั้ง

นักเรียนที่พลาดจากการสอบโครงการทุนฯ

นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนได้ เลือกเรียนได้ในทุกรัฐที่สนใจ หรือเลือกเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน หรือโรงเรียนสหศึกษา หรือแม้กระทั่งการเลือกที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวอุปถัมภ์ หรือหอพักประจำก็ได้

เปิดโลกกว้างอย่างมั่นใจ

โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยโรงเรียนเอกชนมีบริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) และบางโรงเรียนยังมีหอพักภายในโรงเรียนด้วย

นอกจากนี้ โรงเรียนเอกชนยังมีการจัดให้เรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติในช่วงเทอมแรก เพื่อปรับทักษะภาษาของนักเรียนให้มีความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในชั้นเรียนเทอมต่อไป สร้างความมั่นใจก่อนลงสู่สนามจริง

เส้นทางสู่อนาคต กำหนดได้เอง

นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่ในชั้น ม.3 – ม.5 โดยนักเรียนมีอิสระในการเลือกโรงเรียนตามงบประมาณของตนในเกือบทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งมีตัวเลือกโรงเรียนมากกว่า 200 โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้ออกเอกสารเพื่อการขอวีซ่าเข้าศึกษาในประเทศอเมริกาและแคนาดาได้ และสามารถออกเอกสารวุฒิจบม.ปลาย (Diploma) เพื่อใช้สมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

© 2010 iStudy Education Co., Ltd.
7 Fortune Town Tower, Education Zone (Room X03-11), Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400