28 มีนาคม 2016 in News

โอกาสของคุณอนาคตของคุณ

iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University

การเข้าร่วมโครงการทุนฯ ได้นั้น เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตนักเรียนมัธยมเท่านั้น นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุนฯ ได้ ต้องผ่านการสอบคัดเลือกข้อสอบทุนของรัฐบาลอเมริกัน ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.3 – ม.5 เท่านั้น ต้องมีระดับการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องด้วยนักเรียนต้องเดินทางไปใช้ชีวิตกับโฮสชาวอเมริกัน (ซึ่งจะรับอุปถัมภ์ดูแลเฉพาะนักเรียนที่เป็นนักเรียนของโครงการทุนฯ เท่านั้น) เรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน (ซึ่งนักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 – 18.5 ปีในวันที่เดินทาง) และอยู่ในเมืองที่ไม่มีคนไทยอาศัย อีกทั้งนักเรียนต้องได้รับโควต้า (ซึ่งมีจำกัดในแต่ละปี) เพื่อเป็นหนึ่งในนักเรียนทุนของโครงการฯ โอกาสครั้งสำคัญนี้จะนำไปสู่อนาคตที่ดีให้กับนักเรียนดังนี้

เรียนในต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยและใช้ทุนเรียนน้อย

นักเรียนทุนจะได้พักอาศัยกับโฮสชาวอเมริกันที่สมัครใจรับอุปถัมภ์ดูแลนักเรียนตลอดหนึ่งปี ซึ่งทำให้นักเรียนที่ต้องจากบ้านมาไกลถึงต่างแดนรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยเหมือนมีบ้านหลังที่สองในอเมริกา พ่อแม่ที่เมืองไทยก็จะรู้สึกสบายใจที่นักเรียนมีโฮสคอยดูแล อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และสำนักงานโครงการทุนฯ คอยประสานงานและดูแลตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ในต่างประเทศ ซึ่งดีกว่าการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมเอกชนโดยไม่ผ่านโครงการทุนฯ ซึ่งนักเรียนต้องพักอาศัยแบบหอพักของโรงเรียนเท่านั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากและไม่มีโครงการฯ ดูแลประสานงานใดๆ

โลกนี้กว้างใหญ่นัก หนทางยังอีกยาวไกล

เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมือนชาวอเมริกัน

นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง กับโฮสชาวอเมริกัน และเป็นนักเรียนไทยคนเดียวในโรงเรียนอเมริกัน ซึ่งนักเรียนจะเข้าเรียนตามปกติ และต้องผ่านเกณฑ์การเรียนและการสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับนักเรียนอเมริกันตลอด 1 ปีการศึกษา ดังนั้นทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเป็นวิธีเดียวที่นักเรียนจะสามารถฟัง เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษ และที่สำคัญคือสามารถพูดด้วยสำเนียงอเมริกันอย่างแท้จริง

“นักเรียนจะรักและผูกพันกับโฮสเหมือนเป็นครอบครัวที่สองของนักเรียน ซึ่งนั่นจะทำให้โลกของเราใกล้กันยิ่งขึ้น”

ความสัมพันธ์อันยาวนานกับครอบครัวและเพื่อนจากทั่วโลก

นักเรียนจะรักและผูกพันกับโฮสเหมือนเป็นครอบครัวที่สองของนักเรียน ซึ่งนั่นจะทำให้โลกของเราใกล้กันยิ่งขึ้น เมื่อผู้ปกครองของนักเรียนได้มีโอกาสรู้จักโฮสของนักเรียน อีกทั้งเพื่อนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนทุนและเพื่อนชาวอเมริกันซึ่งจะสานสัมพันธ์กันไปอีกนานแสนนาน

มีอนาคตและชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากโครงการทุนฯ นักเรียนจะได้รู้วิธีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นใจ มีความเป็นผู้ใหญ่ รู้จักคิดและตัดสินใจได้ดีขึ้น ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน เนื่องจากได้ประสบการณ์จากการใช้ชีวิตโดยลำพังโดยไม่มีผู้ปกครอง และได้เรียนรู้ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และซึมซับวัฒนธรรมการเรียนที่น่าสนใจของประเทศอเมริกาอีกด้วย ซึ่งจะนำพามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ตัวนักเรียนเอง และครอบครัวในเมืองไทย

ประสบการณ์ล้ำค่าที่หาได้ยาก

ในขณะที่นักเรียนศึกษาอยู่ในโครงการ นักเรียนจะสามารถหาประสบกาณ์ดีๆ ให้กับชีวิตของตนเองได้มากมาย และหลากหลายรูปแบบ จากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งจะได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่สำคัญๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกากับทัวร์ทัศนศึกษาที่จัดขึ้นโดยผู้ประสานงานโครงการทุนในต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนด้วย อาทิเช่น ฮาวาย แคนาดา ดิสนีย์แลนด์ แกรนด์แคนยอน ฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย

เรียนต่อและทำงานในสถาบันที่มีชื่อเสียง

นักเรียนจะได้รับโอกาสในการเข้าเรียนต่อเนื่องในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง หรือมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆ ที่เรียนในเมืองไทย) อีกทั้งใบรับรองผลการเรียนและประกาศนียบัตรยืนยันการเป็นนักเรียนทุนในโครงการฯ ในช่วงชีวิตนักเรียนมัธยม จะเป็นใบเบิกทางที่ดีและเป็นที่ยอมรับในทุกประเทศทั่วโลกให้นักเรียนสามารถได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอนาคตต่อไป
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree