ช่วยเหลือ และประสานงานให้แก่นักเรียน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

การแนะนำหลักสูตร และสถานที่เรียนที่เหมาะสม

การควบคุมงบประมาณการเรียนในแต่ละหลักสูตรตามที่นักเรียนนักศึกษาตั้งไว้

การจัดหา และจัดจองที่พักที่ดีให้ก่อนออกเดินทาง

การดูแลจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำวีซ่า และการเตรียมตัวสัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับการอนุมัติวีซ่า

การจัดจองตั๋วเดินทางในเส้นทาง และสายการบินที่สะดวกและประหยัดที่สุด และผู้ปกครองก่อนนักเรียนออกเดินทาง

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูล และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษา

เจ้าหน้าที่รับส่งที่สนามบินทั้งต้นทาง และปลายทาง

การดูแลน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรในต่างประเทศ

การดูแลการเรียนต่อเนื่องหลังจากหลักสูตรที่เรียนจบ

ช่วยเหลือ และประสานงาน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองดังนี้

จัดทำวีซ่าเพื่อให้ผู้ปกครองเดินทางไปเยี่ยมน้องนักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ

จัดจองที่พักที่ใกล้เคียงกับสถานที่เรียนของน้อง ๆ

จัดจองตั๋วเดินทางในราคาประหยัด และเป็นเส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัย