30 พฤษภาคม 2022 in News

เปิดรับสมัครนักเรียนทุน รุ่นที่ #28 | ประจำปีการศึกษา 2566-2567

iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก #นักเรียนทุน「 #ISTUDY รุ่นที่ 28 」ประจำปีการศึกษา 2566-2567 (เดินทางสิงหาคม 2566) เพื่อเดินทางไปศึกษา และใช้ชีวิตในโรงเรียนไฮสกูลกับประเทศในฝัน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

[🗽] โครงการทุนมัธยมประเทศสหรัฐอเมริกา

[🍁] โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาลประเทศแคนาดา

[🎡] โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาลประเทศอังกฤษ

[⏰] โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นประเทศอังกฤษ

❝ เพราะเราดูแลคุณ ..มากกว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ❞

🟥 คุณสมบัติ :

• กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-5

• เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

• อายุระหว่าง 14-18 ปี

  MORE THAN JUST AN #EXCHANGE STUDENT

🛄 ในปีนี้เรายังยึดมั่นในการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไทย ได้ไปศึกษาการใช้ชีวิต วัฒนธรรม ภาษาที่แตกต่าง นักเรียนจะได้เรียนในหลักสูตรที่เหมาะสม และตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนในต่างประเทศ

✅ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ : 1 ปีการศึกษา [ 10 เดือนโดยประมาณ ]

✅ นักเรียนสามารถกลับมาเทียบชั้นได้ตามหลักการ และกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียน

✅ การดูแลนักเรียนแบบมืออาชีพทั้งใน และต่างประเทศ จากประสบการณ์การทำงานกว่า 26 ปี

✅ ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

✅ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

🟨 ครั้งแรกกับการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

✅ นักเรียนสามารถสอบคัดเลือก เพื่อนำคะแนนมายื่นจองสิทธิ์ล่วงหน้า และพิจารณาขอรับทุนอยู่ในโควตา「 #ISTUDY รุ่นที่ 29 」ประจำปีการศึกษา 2567-2568 ได้โดยที่ไม่ต้องสอบใหม่ ‼️

✅ มั่นใจว่าเป็นตัวจริงในจำนวนโควตาของปีการศึกษา 2567-2568
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree