แบบฟอร์มใบสมัคร
สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

【 1 ปีการศึกษา 】

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการระยะสั้น (ซัมเมอร์)

【 3 สัปดาห์ 】

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

[ Canada ESL (5 Month) ]

โครงการที่สามารถสมัครได้เลยโดยไม่ต้องใช้คะแนนสอบ

[ โครงการนี้ (ไม่ต้องสอบ และไม่จำกัดระดับภาษา) ]

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการระยะสั้น (ซัมเมอร์)

【 3 สัปดาห์ 】

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาลแคนาดา

【 1 SEMESTER 】

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาลแคนาดา

【 1 YEAR 】

แบบฟอร์มใบสมัครโครงการในระดับมหาวิทยาลัย

[ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ]

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการในระดับมหาวิทยาลัย

[ University Program ]

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการเวิร์กแอนด์ทราเวล

[ Spring (WAT) ]

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการเวิร์กแอนด์ทราเวล

[ Summer (WAT) ]