แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการแลกเปลี่ยน (1 ปีการศึกษา)

[ High School Year Program ]

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

[ Short term Program ]

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการในระดับมหาวิทยาลัย

[ University Program ]

แบบฟอร์มใบสมัคร

[ Spring (Work) & Travel Program ]

แบบฟอร์มใบสมัคร

[ Summer (Work) & Travel Program ]

แบบฟอร์มใบสมัคร
โครงการในระดับมหาวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿695,000+