Exchange Student 

iStudy Education Center

สถาบันแนะแนวการศึกษาระหว่างประเทศ

Exchange Student

รับสมัครนักเรียนทุนรุ่นที่ 28

iStudy Working Space

ผลผลิตของงานเกิดจากกระบวนการคิดที่ดี

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง

คือการดูแลนักเรียนของเราตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิต

และเรียนในต่างประเทศ

จากประสบการณ์การทำงานร่วมกันของทีมงาน

บนพื้นฐานของความตั้งใจดี

ในการส่งมอบ “โอกาสทางการศึกษา” ให้แก่นักเรียน นักศึกษาไทยและผู้ที่จบการศึกษามากว่า 26 ปี เพื่อให้นักเรียนของเราได้เดินทางไปเรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสม และตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนในต่างประเทศโดยแท้จริง และไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากการวางแผนที่ดีและการได้รับคำแนะนำ และการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนการเดินทาง

iStudy

เราดูแลนักเรียนของเราตั้งแต่การแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละคน ดำเนินการสมัครเรียน จัดการด้านที่พักอาศัยที่ปลอดภัยใกล้กับสถานที่เรียน  การยื่นขอวีซ่าอย่างมืออาชีพ การจัดจองตั๋วเดินทางในเส้นทางที่นักเรียนของเราเดินทางได้ง่ายและปลอดภัยที่สุด การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลก่อนการเดินทางและส่งมอบเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นข้อมูลสำคัญในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

LET iStudy Be Your 1St Chance

ดูแลคุณมากกว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

บางคนมองสิ่งหนึ่งว่าเป็นความทุกข์ แต่บางคนมองสิ่งเดียวกันว่าเป็นความสุข ซึ่งความคิดต่าง ๆ เหล่านี้มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูให้เติบโตมาในแต่ละครอบครัวนั้นต่างกันนั่นเอง

เราติดตาม และช่วยเหลือ ประสานงานระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศของเรา โดยมุ่งหวังว่า นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเอง หัดรู้จักการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ยอมรับความแตกต่างจากการอยู่ร่วมกับนักเรียน และ ผู้คนพลเมืองของประเทศที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับประเทศไทยเรา  ทางเดินทุกย่างก้าวไม่จำเป็นต้องสวยงามเหมือนเดินทางบนทางที่ปูด้วยกลีบกุหลาบเท่านั้น ปัญหาที่ต้องพบเจอ เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึง การโต้ตอบของเรากับสิ่งใหม่ๆรอบตัว ความสุข ความทุกข์ที่จะได้พบเจอระหว่างทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

"สิ่งหนึ่งในชีวิตที่คนอื่นไม่สามารถสร้างให้เราได้ คือ ประสบการณ์ชีวิต ของเราเอง"

ณัฐฐา ลือชาติเมธีกุล (เอิน) – Texas

"การที่ได้มาใช้ชีวิตที่นี่ ทำให้เราโตขึ้นมาก ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับความเห็น ผิดเป็นถูก ถูกเป็นผิด เสียใหม่"

ณัฐธิดา วิวัฒน์วิชา (หนู) – Mauldin High School Greenville, South Carolina

"เราต้องพร้อมที่จะเจอและรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาตลอด"

ลลิต พงศบริพัตร (บี) – Paul G Blazer High School
Ashland, Kentucky

เรามานั่งคิดว่า ทำไมถึงไม่มีเพื่อน คำตอบคือ เราต้องเข้าหาเขา ไม่ใช่ให้เขาเข้าหาเรา

วรรณรวัส ยินดีเดช (บัว) – Wakefield Country Day School, Virginia

News & Gallery

ข่าวสาร และรูปภาพ : สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และรูปภาพกิจกรรมของเรา

“ไอสตัดดี้ เอ็ดดูเคชั่น” ได้ที่นี่ที่เดียว

Exchange Student #28

เปิดรับสมัครนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ #28 : ประจำปีการศึกษา 2566-2567 ( 1 ปีการศึกษา )

ความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่น

ประสบการณ์ชีวิตอันล้ำค่า จากดินแดนในฝัน ถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

iStudy Camp #16

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (สามัคคีสัมพันธ์)

iStudy Camp #17

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (สามัคคีสัมพันธ์)

iStudy Camp #18

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (สามัคคีสัมพันธ์)

iStudy Camp #19

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (สามัคคีสัมพันธ์)

iStudy Camp #20

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (สามัคคีสัมพันธ์)

iStudy Camp #21

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (สามัคคีสัมพันธ์)

iStudy Camp #22

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (สามัคคีสัมพันธ์)

iStudy Camp #23

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (สามัคคีสัมพันธ์)

iStudy Camp #24

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (สามัคคีสัมพันธ์)