iStudy Education

More about iStudy Education Co., Ltd. & SERVICES

เกี่ยวกับเรา และบริการจากเรา

Read More

โครงการทุนมัธยม

iStudy Education Co., Ltd.

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลายในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (หรือ 10 เดือนโดยประมาณ) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และก่อให้เกิดสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลก

iStudy

เมื่อครบระยะเวลาทุนฯ 1 ปีการศึกษา

(หรือ 10 เดือนโดยประมาณ)

นักเรียนสามารถกลับมาเทียบชั้นตามหลักการ และกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียน

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง

คือการดูแลนักเรียนของเราตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิต

ละเรียนในต่างประเทศ

จากประสบการณ์การทำงานร่วมกันของทีมงาน

บนพื้นฐานของความตั้งใจดี

ในการส่งมอบ “โอกาสทางการศึกษา” ให้แก่นักเรียน นักศึกษาไทยและผู้ที่จบการศึกษามากว่า 20 ปี เพื่อให้นักเรียนของเราได้เดินทางไปเรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสม และตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนในต่างประเทศโดยแท้จริง และไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากการวางแผนที่ดีและการได้รับคำแนะนำ และการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนการเดินทาง

iStudy

เราดูแลนักเรียนของเราตั้งแต่การแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละคน ดำเนินการสมัครเรียน จัดการด้านที่พักอาศัยที่ปลอดภัยใกล้กับสถานที่เรียน  การยื่นขอวีซ่าอย่างมืออาชีพ การจัดจองตั๋วเดินทางในเส้นทางที่นักเรียนของเราเดินทางได้ง่ายและปลอดภัยที่สุด การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลก่อนการเดินทางและส่งมอบเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นข้อมูลสำคัญในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

iStudy Education Co ., Ltd.

เรา คณะอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน
ขอเป็นกำลังใจและจะยึดมั่นในการดูแลนักเรียนของเราด้วยความตั้งใจดีเสมอไป

บางคนมองสิ่งหนึ่งว่าเป็นความทุกข์ แต่บางคนมองสิ่งเดียวกันว่าเป็นความสุข ซึ่งความคิดต่าง ๆ เหล่านี้มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูให้เติบโตมาในแต่ละครอบครัวนั้นต่างกันนั่นเอง

เราติดตาม และช่วยเหลือ ประสานงานระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศของเรา โดยมุ่งหวังว่า นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเอง หัดรู้จักการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ยอมรับความแตกต่างจากการอยู่ร่วมกับนักเรียน และ ผู้คนพลเมืองของประเทศที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับประเทศไทยเรา  ทางเดินทุกย่างก้าวไม่จำเป็นต้องสวยงามเหมือนเดินทางบนทางที่ปูด้วยกลีบกุหลาบเท่านั้น ปัญหาที่ต้องพบเจอ เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึง การโต้ตอบของเรากับสิ่งใหม่ๆรอบตัว ความสุข ความทุกข์ที่จะได้พบเจอระหว่างทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายทุกอย่างจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่หาได้ยากในครั้งหนึ่งของชีวิตของคุณทุกคน และประสบการณ์นั้นๆจะสอนให้คุณโตขึ้น มีทัศนคติและความคิดที่กว้างไกลขึ้น ซึ่งนั่นจะนำคุณไปหาอนาคตที่ดีขึ้นด้วยตัวคุณเอง

SERVICES

บริการของเรา : “ไอสตัดดี้” เอาใจใส่คุณทุกขั้นตอน

“บริการต่างๆ ภายใต้เราดูแลของเรา”

ช่วยเหลือ และประสานงานให้แก่นักเรียน

ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • การแนะนำหลักสูตรและสถานที่เรียนที่เหมาะสม
  • การควบคุมงบประมาณการเรียนในแต่ละหลักสูตรตามที่นักเรียน นักศึกษาตั้งไว้
  • การจัดหาและจัดจองที่พักที่ดีให้ก่อนออกเดินทาง
  • การดูแลจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำวีซ่า และการเตรียมตัวสัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับการอนุมัติวีซ่า
  • การจัดจองตั๋วเดินทางในเส้นทาง และสายการบินที่สะดวกและประหยัดที่สุด
  • การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูล และเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองก่อนนักเรียนออกเดินทาง
  • เจ้าหน้าที่รับส่งที่สนามบินทั้งต้นทางและปลายทาง
  • การดูแลน้องๆนักเรียน นักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรในต่างประเทศ
  • การดูแลการเรียนต่อเนื่องหลังจากหลักสูตรที่เรียนจบ

iStudy

ช่วยเหลือ และประสานงาน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองดังนี้

  • จัดทำวีซ่าเพื่อให้ผู้ปกครองเดินทางไปเยี่ยมน้องนักเรียน นักศึกษาในต่างประเทศ
  • จัดจองที่พักที่ใกล้เคียงกับสถานที่เรียนของน้องๆ
  • จัดจองตั๋วเดินทางในราคาประหยัดและเป็นเส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัย