คำถามที่พบบ่อย

ประเทศแคนาดาได้รับการรับรองจาก UNESCO ว่าเป็นปนะเทศที่ที่น่าอยู่ และปลอดภัยที่สุด

  • ILAC วิทยาเขต Toronto ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน สะดวกต่อการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ
  • ILAC Vancouver ตั้งอยู่ใกล้กับ Waterfront และขนส่งสาธรรณะ และใกล้กับย่านธุรกิจ

ผู้สมัครที่เป็นนักเรียนต่างชาติจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน (Study Permit) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน หากสมัครเรียนไม่ถึง 6 เดือน ผู้สมัครจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภท Visitor’s visa หรือ Electronic Travel Authoriaztion (eTA) ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครมากจากประเทศอะไร

  • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
  • Study Permit สำหรับผู้สมัครที่ลงคอร์สเรียนเกิน 6 เดือน
  • หลักฐานการเงิน
  • ตั๋วเครื่องบินขากลับ
  • หนังสือตอบรับจากโรงเรียน
  • หนังสือระบุที่อยู่ของผู้สมัครในระหว่างที่เรียนอยู่ประเทศแคนาดา

ขึ้นอยู่กับความยาวของคอร์สเรียน ผู้สมัครจะต้องคำนวนค่าใช้จ่ายหลัก ๆ คือ ค่ารถโดยสารสาธารณะประมาณ $140 CAD ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ $300 CAD ต่อเดือน หากผู้สมัครเลือกอยู่แบบ Homestay จะได้รับการดูแลเรื่องอาหาร 3 มื้อรวมอยู่ในค่าโครงการ

ผู้สมัครควรสมัครเรียน 2 - 3 เดือนก่อนวันเปิดเรียน เพื่อเผื่อเวลาไว้สำหรับการขอวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา

ผู้สมัครควรเดินทางมาถึงแคนาดา 1-2 วันก่อนเปิดเทอม

จำเป็น หากผู้สมัครลงเรียนเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน

หากผู้สมัครลงเรียนคอร์สภาษาจะไม่สามารถทำงานได้ แต่ถ้าลงทะเบียนเรียนระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEIC, PTE, Duolingo ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การตอบรับของคอร์สที่นักเรียนสมัคร และหากนักเรียนยังไม่มีผลภาษาอังกฤษสามารถสมัครสอบได้ฟรี

มีบริการรถรับส่งสนามบินซึ่งจะมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม