นักเรียนแลกเปลี่ยนคืออะไร

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการทางการศึกษาที่อนุญาตให้นักเรียนจากประเทศไทย ได้ไปเรียนในต่างประเทศอย่างถูกต้อง
โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้ และวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน โดยโครงการนี้มีข้อดีหลายประการ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการศึกษา และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างจากประสบการณ์ทั่วไปในประเทศไทย
นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของประเทศที่ไปแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมแต่ละประเทศ นอกจากนี้
ยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การแก้ปัญหา และการสร้างเครือข่ายที่ดีในอนาคต
━━━━━━━━━━━━━
การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องผ่านกระบวนการสมัคร และการคัดเลือก นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้
นอกจากนี้ หากมีข้อคำถามสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โครงการได้โดยตรง

ในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษการที่เราจะทำความรู้จักกับเพื่อนในโรงเรียนหรือในคลาสจะเป็นเรื่องค่อนข้างน่าสนุก เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดใหญ่ดังนั้นจึงมีนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงนักเรียนชาวอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ ที่ศึกษาในโรงเรียนมัธยมเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ จะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ คนผิวสี คนเอเชีย และวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงทำให้มีเพื่อนหลายกลุ่ม ไม่ว่านักเรียนจะเป็นสายไหน สายดนตรี สายกีฬา สายกิน สายกิจกรรม สายเรียน ฯลฯ จึงสามารถพูดได้เลยว่า โรงเรียนมัธยมรัฐบาลอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ จึงเป็นจุดหมายของนักเรียนแลกเปลี่ยนทั่วโลกเลยก็ว่าได้

⊛ การศึกษา และประสบการณ์แบบใหม่ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับโอกาสในการศึกษา และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างจากประสบการณ์ทั่วไปในประเทศไทย

⊛ การเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษา : นักเรียนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของประเทศที่ไปแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในวัฒนธรรมแต่ละประเทศ

⊛ การพัฒนาทักษะสมรรถนะ : นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะสมรรถนะต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้การแก้ปัญหา และการสร้างเครือข่ายที่ดีในอนาคต

⊛ การเสริมสร้างความเชื่อมั่น และอิสระ : การที่นักเรียนต้องเรียนรู้ และปรับตัวในสภาวะที่แตกต่างอาจช่วยในการสร้างความเชื่อมั่น และอิสระในการทำความรู้จักตนเองและในโลก

ความรู้ในสาขาที่น่าสนใจ : นอกเหนือจากประสบการณ์แลกเปลี่ยนนั้น นักเรียนอาจมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาที่น่าสนใจ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศิลปะ หรือกิจกรรมที่พลิกปฏิสัมพันธ์

โรงเรียนมัธยมรัฐบาลอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนค่อนข้างเยอะเป็น 3-4 เท่าของจำนวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมเอกชน จึงมีกิจกรรม และวิชาเรียนที่เป็นวิชาเลือกเยอะมาก แม้กระทั่งวิชาบางวิชาที่ดูไม่จำเป็นแต่ก็อาจจะมี จึงเป็นประเภทโรงเรียนที่มีความหลากหลายค่อนข้างสูง ทำให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่างชาติที่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ

 

การเข้าเรียนในโรงเรียนอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ จะเป็นเรียนแบบ 2 ลักษณะคือ การเรียนแบบวิชาภาคบังคับ และการเรียนแบบภาควิชาเลือก ซึ่งการเรียนทั้ง 2 ลักษณะนี้นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการให้คำปรึกษาอย่างดีที่สุด

 

ในส่วนของกิจกรรมหรือชมรมในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ นั้น อย่างที่เราทราบกันดี โรงเรียนมัธยมรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาจะเปนโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นก็จะมีชมรมที่เราสามารถเข้าร่วมได้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชมกีฬา ชมรมดนตรี ชมรมศิลปะ ชมรมเต้น ชมรมร้องเพลง ฯลฯ เรียกได้ว่าชมรมที่เราคิดไว้ในหัวจะมีเกือบหมดทุกชมรม ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบกิจกรรมแบบไหน แต่ในขณะเดียวกันเนื่องด้วย โรงเรียนมัธยมรัฐบาลอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ การแข่งขันในการเข้าชมรมก็ค่อนข้างสูง จะมีการคัดคนเข้าชมรมของแต่ละชมรมด้วยเนื่องจากบางชมรมมีนักเรียนให้ความสนใจเยอะมาก

iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุน
(เกณฑ์คะแนน)
เป็นการวัดผลจากการสอบของ 2 ทักษะ ได้แก่ Listening และ Reading.
ผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนในระบบ 𝐒𝐋𝐄𝐏 ตั้งแต่ 𝟑𝟕 คะแนนขึ้นไป
จึงจะถือว่า [ผ่านการสอบ "ข้อเขียน"]
หลังจากนั้นจะเป็นการสอบในทักษะ Speaking
เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นรับทุนได้ทันที
โดยโครงการที่สามารถเข้าร่วมได้มีดังนี้

⊛ โครงการ Summer Program ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3 สัปดาห์

⊛ โครงการ Canada with (ESL) Support 5-10 เดือน

⊛ โครงการทุนโรงเรียนมัธยมเอกชนประเทศสหรัฐอเมริกา

⊛ โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชนอเมริกา | USA F1 (Public & Private) Select Program

⊛ โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาลประเทศแคนาดา

⊛ โครงการ Summer Program in UK ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3-4 สัปดาห์

⊛ โครงการ Canada with (ESL) Support 5-10 เดือน

⊛ โครงการทุนโรงเรียนมัธยมรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

⊛ โครงการทุนโรงเรียนมัธยมเอกชนประเทศสหรัฐอเมริกา

⊛ โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชนอเมริกา | USA F1 (Public & Private) Select Program

⊛ โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาลประเทศแคนาดา

⊛ โครงการโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ

⊛ โครงการ Summer Program in UK ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3-4 สัปดาห์

⊛ โครงการ Canada with (ESL) Support 5-10 เดือน

iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุน
(เกณฑ์การศึกษา อายุ)
นักเรียนจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1-2
และจะต้องมี (อายุระหว่าง 14-18.5 ปี) ณ วันที่เดินทาง
และมีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุน
(เกณฑ์สุขภาพ)
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร
และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง
ทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา