About Us

จากคณะอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน iStudy Education

จากประสบการณ์การทำงานร่วมกันของทีมงาน บนพื้นฐานของความตั้งใจดี

ในการส่งมอบ “โอกาสทางการศึกษา” ให้แก่นักเรียน นักศึกษาไทยและผู้ที่จบการศึกษามากว่า 20 รุ่น เพื่อให้นักเรียนของเราได้เดินทางไปเรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสม และตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนในต่างประเทศโดยแท้จริง และไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากการวางแผนที่ดีและการได้รับคำแนะนำ และการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนการเดินทาง

เราดูแลนักเรียนของเราตั้งแต่การแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละคน ดำเนินการสมัครเรียน จัดการด้านที่พักอาศัยที่ปลอดภัยใกล้กับสถานที่เรียน  การยื่นขอวีซ่าอย่างมืออาชีพ การจัดจองตั๋วเดินทางในเส้นทางที่นักเรียนของเราเดินทางได้ง่ายและปลอดภัยที่สุด การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลก่อนการเดินทางและส่งมอบเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นข้อมูลสำคัญในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

” สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง คือ การดูแลนักเรียนของเราตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตและเรียนในต่างประเทศ ”

และติดตามช่วยเหลือ ประสานงานระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศของเรา โดยมุ่งหวังว่า นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเอง  หัดรู้จักการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ยอมรับความแตกต่างจากการอยู่ร่วมกับนักเรียน และ ผู้คนพลเมืองของประเทศที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับประเทศไทยเรา  ทางเดินทุกย่างก้าวไม่จำเป็นต้องสวยงามเหมือนเดินทางบนทางที่ปูด้วยกลีบกุหลาบเท่านั้น ปัญหาที่ต้องพบเจอ เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึง การโต้ตอบของเรากับสิ่งใหม่ๆรอบตัว ความสุข ความทุกข์ที่จะได้พบเจอระหว่างทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน (บางคนมองสิ่งหนึ่งว่าเป็น ความทุกข์ แต่บางคนมองสิ่งเดียวกันว่าเป็น ความสุข ซึ่งความคิดต่างนี้มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูให้เติบโตมาในแต่ละครอบครัวนั้นต่างกันนั่นเอง) แต่สุดท้ายทุกอย่างจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่หาได้ยากในครั้งหนึ่งของชีวิตของคุณทุกคน และประสบการณ์นั้นๆจะสอนให้คุณโตขึ้น มีทัศนคติและความคิดที่กว้างไกลขึ้น ซึ่งนั่นจะนำคุณไปหาอนาคตที่ดีขึ้นด้วยตัวคุณเอง

เรา คณะอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน iStudy Education ขอเป็นกำลังใจและจะยืดมั่นในการดูแลนักเรียนของเราด้วยความตั้งใจดีเสมอไป
 “Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can – there will always come a time when you will be grateful you did” Sarah Caldwell

สมัครวันนี้! รับนักเรียนจำนวนจำกัด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการทุนฯ
โทร. 0-2642-0442

Copyright©2017 iStudy Education®

iStudy Education Co., Ltd.

7 Fortune Town (Education Zone)
Ratchadapisek Road, Dindaeng
Bangkok, Thailand 10400
T. 0-2642-0442