iStudy Education Center

สถาบันแนะแนวการศึกษาระหว่างประเทศ

เราก้าวไปพร้อมกับคุณทุกขั้นตอน

iStudy Education Center | Working Space

เข้าใจคนทำงานด้วยการใช้โต๊ะขนาดใหญ่ และออกแบบแสงไฟเพื่อช่วยถนอมสายตา

ผลผลิตของงานเกิดจากกระบวนการคิดที่ดี

US Public School Program

โครงการทุนมัธยมอเมริกัน

เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม

Private High School Program

โครงการศึกษาต่อโรงเรียนเอกชน

ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

Canadian Public School Program

โครงการทุนมัธยมรัฐบาลแคนาดา

เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม

Short term High School Program

โครงการหลักสูตรมัธยมศึกษาระยะสั้น

ประเทศแคนาดา และประเทศอังกฤษ

"สิ่งหนึ่งในชีวิตที่คนอื่นไม่สามารถสร้างให้เราได้ คือ ประสบการณ์ชีวิต ของเราเอง"

ณัฐฐา ลือชาติเมธีกุล (เอิน) – Texas

"การที่ได้มาใช้ชีวิตที่นี่ ทำให้เราโตขึ้นมาก ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับความเห็น ผิดเป็นถูก ถูกเป็นผิด เสียใหม่"

ณัฐธิดา วิวัฒน์วิชา (หนู) – Mauldin High School Greenville, South Carolina

"เราต้องพร้อมที่จะเจอและรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาตลอด"

ลลิต พงศบริพัตร (บี) – Paul G Blazer High School
Ashland, Kentucky

เรามานั่งคิดว่า ทำไมถึงไม่มีเพื่อน คำตอบคือ เราต้องเข้าหาเขา ไม่ใช่ให้เขาเข้าหาเรา

วรรณรวัส ยินดีเดช (บัว) – Wakefield Country Day School, Virginia

@ iStudy Education Center

ติดตามข่าวสารข้อมูล และอ่านเรื่องราว รวมถึงประสบการณ์จริงของนักเรียนได้ที่นี่

ประกาศผลสอบ – นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทุนฯ

ประกาศผลสอบ – นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทุนฯ

นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทุนฯ ได้จะต้องสอบทุกทักษะ และจะต้องเข้าร่วมฟังประชุมรายละเอียดของโครงการฯ หากผู้ปกครองของนักเรียนไม่เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่น ขอรับทุนได้ ถึงแม้นักเรียนจะมีผลสอบผ่านเกณฑ์คะแนนก็ตาม  "...

read more
เปิดรับสมัครนักเรียนทุน iStudy รุ่นที่ #27 : ประจำปีการศึกษา 2565-2566

เปิดรับสมัครนักเรียนทุน iStudy รุ่นที่ #27 : ประจำปีการศึกษา 2565-2566

เปิดประสบการณ์ชีวิตกับมิตรต่างชาติ – โอกาสเดียวสำหรับการเป็น #นักเรียนทุน เพื่อไปศึกษา ใช้ชีวิต และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านภาษา รวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และยังสามารถกลับมาเทียบชั้นได้ตามหลักการ และกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียน

read more
โอกาสของคุณ อนาคตของคุณ

โอกาสของคุณ อนาคตของคุณ

นักเรียนจะรักและผูกพันกับโฮสเหมือนเป็นครอบครัวที่สองของนักเรียน ซึ่งนั่นจะทำให้โลกของเราใกล้กันยิ่งขึ้น เมื่อผู้ปกครองของนักเรียนได้มีโอกาสรู้จักโฮสของนักเรียน อีกทั้งเพื่อนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนทุนและเพื่อนชาวอเมริกันซึ่งจะสานสัมพันธ์กันไปอีกนานแสนนาน

read more
𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐢𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨., 𝐋𝐭𝐝. @

© 2010 iStudy Education Co., Ltd.
7 Fortune Town Tower, Education Zone (Room X03-11), Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400