Work and travel Program

[ อ้างอิงข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2566 ]

Spring (Work) and travel

Free Premium Job
Free Premium Location
Free Premium Revenue (Wage)

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿69,000

Summer (Work) and travel

Free Premium Job
Free Premium Location
Free Premium Revenue (Wage)

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿75,000

โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ชาวอเมริกันและได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบวิถีชาวอเมริกันอย่างแท้จริง

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿695,000+

UNIVERSITY PATHWAY PROGRAM

[ อ้างอิงข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2566 ]

United Kingdom
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ของแต่ละประเทศ

Canada
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ของแต่ละประเทศ

Australia
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ของแต่ละประเทศ

New Zealand
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ของแต่ละประเทศ

The United State of America
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ของแต่ละประเทศ

Other Countries
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการ
ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศ

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿600,000+