ค่าธรรมเนียมโครงการ (ครอบคลุมตลอดหลักสูตร)

[ อ้างอิงข้อมูลจาก (รุ่นที่ 29) ณ ปีการศึกษา (2567-2568) ]

USA PUBLIC SCHOOL
【 1 YEAR 】

โครงการทุนโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐได้ แต่เลือกโรงเรียนไม่ได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿445,000

USA PRIVATE SCHOOL
【 1 YEAR 】

โครงการทุนโรงเรียนมัธยมเอกชน
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿635,000

USA (F1) SELECT PROGRAM
【 1 YEAR 】

โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชน
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000 (+)

CANADIAN PUBLIC SCHOOL
【 1 YEAR 】

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿595,000 (+)

UK PUBLIC SCHOOL
【 1 SEMESTER 】

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 (SEMESTER)
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿445,000

UK SELECT PROGRAM
【 1 SEMESTER 】

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 (SEMESTER)
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿499,000

UK PUBLIC SCHOOL
【 1 SEMESTER 】

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 (SEMESTER)
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿445,000

UK SELECT PROGRAM
【 1 SEMESTER 】

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 (SEMESTER)
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿499,000

UK PUBLIC SCHOOL
【 1 SEMESTER 】

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 (SEMESTER)
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿445,000

CANADA WITH (ESL)
【 1 SEMESTER 】

ไม่ต้องสอบ ไม่จำกัดระดับภาษา
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 (SEMESTER)
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมประเทศแคนาดา 5 เดือน

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿299,000 (+)

CANADA WITH (ESL)
【 10 MONTH 】

ไม่ต้องสอบ ไม่จำกัดระดับภาษา
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมประเทศแคนาดา 10 เดือน

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿595,000 (+)

UK PUBLIC SCHOOL
【 1 SEMESTER 】

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 (SEMESTER)
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿445,000

ค่าธรรมเนียมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

[ โครงการซัมเมอร์ ]

SUMMER PROGRAM
【 3 WEEKS 】

ไม่ต้องสอบ ไม่จำกัดระดับภาษา
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมโครงการ (รวม) ค่าตั๋วเครื่องบิน และวีซ่า

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿192,000

CANADA WITH (ESL)
【 5 MONTH 】

ไม่ต้องสอบ ไม่จำกัดระดับภาษา
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 (SEMESTER)
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมประเทศแคนาดา 5 เดือน

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿299,000 (+)

Canadian with
(ESL) Support [10 Month]

ไม่ต้องสอบ ไม่จำกัดระดับภาษา
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมประเทศแคนาดา 10 เดือน

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿595,000 (+)