โครงการแลกเปลี่ยน (1 ปีการศึกษา)

[ อ้างอิงข้อมูลจาก (รุ่นที่ 28) ณ ปีการศึกษา (2566-2567) ]

USA Public
School Year Program

โครงการทุนโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ (โฮสต์แฟมิลี)
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿399,000

USA Private
School Year Program

โครงการทุนโรงเรียนมัธยมเอกชน
อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ (โฮสต์แฟมิลี)
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้
ค่าธรรมเนียมโครงการ ฿635,000

USA (F1) Select
School Year Program

โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชน
อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ (โฮสต์แฟมิลี)
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000+

Canadian Public
School Year Program

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ (โฮสต์แฟมิลี)
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿595,000+

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ประเทศอังกฤษ

โครงการนี้ ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์แฟมิลีชาวอังกฤษ และได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบวิถีชาวอังกฤษอย่างแท้จริง

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ประเทศอังกฤษ

โครงการนี้ สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์แฟมิลีชาวอังกฤษ และได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบวิถีชาวอังกฤษอย่างแท้จริง

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000+

UK Public
School Year Program

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ (โฮสต์แฟมิลี)
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000

UK Select
School Year Program

โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชน
อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ (โฮสต์แฟมิลี)
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000+

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
ประเทศอังกฤษ

โครงการนี้ สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์แฟมิลีชาวอังกฤษ และได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบวิถีชาวอังกฤษอย่างแท้จริง

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000+

⊛ ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

⊛ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

⊛ นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

⊛ การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ในเรื่องการขอวีซ่า และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปรับนักเรียน (กรณีจบโครงการ)

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

⊛ การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง

⊛ การดำเนินงาน และประสานงานในการจัดทำวีซ่า

⊛ ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

⊗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

  • โดยปกติค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 250-300$ ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองพิจารณา)

⊗ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป-กลับ

  • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยประมาณ 50,000-100,000฿
  • สิทธิพิเศษเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินกับโครงการ ผู้ถือตั๋วเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงวันกลับได้ฟรี! 1 ครั้ง
  • การจัดซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นเพียงบริการพิเศษจากทางโครงการเท่านั้น มิได้บังคับ ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถจัดซื้อตั๋วเครื่องบินได้เอง (สามารถปรึกษาเส้นทางการบินกับเจ้าหน้าที่โครงการได้)

⊗ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ สถานทูติในประเทศไทย

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

[ อ้างอิงข้อมูลจาก (รุ่นที่ 29) ณ ปีการศึกษา (2567-2568) ]

SUMMER in UK
โปรแกรมซัมเมอร์ (3 สัปดาห์)

ไม่จำกัดระดับภาษา
ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนสอบ
ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿189,000

โครงการทุนโรงเรียนมัธยมเอกชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ชาวอเมริกันและได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบวิถีชาวอเมริกันอย่างแท้จริง

ค่าธรรมเนียมโครงการ ฿615,000

โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ชาวอเมริกันและได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบวิถีชาวอเมริกันอย่างแท้จริง

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿695,000+

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

⊛ การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในสถาบันสอนภาษาชั้นนำ

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

⊛ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป-กลับ

⊛ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ สถานทูติในประเทศไทย

⊛ ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

⊗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

  • โดยปกติค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 250-300$ ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองพิจารณา)