ค่าธรรมเนียมโครงการแลกเปลี่ยน (1 ปีการศึกษา)

[ อ้างอิงข้อมูลจาก (รุ่นที่ 29) ณ ปีการศึกษา (2567-2568) ]

USA Public School
Program

โครงการทุนโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿445,000

USA Private School
Program

โครงการทุนโรงเรียนมัธยมเอกชน
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿635,000

USA (F1) Select School
Program

โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชน
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000 (+)

Canadian Public School
Program

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿595,000 (+)

Canada with
(ESL) Support [10 Month]

ไม่ต้องสอบ ไม่จำกัดระดับภาษา
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมประเทศแคนาดา 10 เดือน

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿595,000 (+)

Canadian Public School
Program

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿595,000 (+)

UK Public School
Program

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาล
โครงการนี้นักเรียน ไม่สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000

UK Select School
Program

โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชน
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000 (+)

UK Select School
Program

โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชน
โครงการนี้นักเรียน สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียนได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿795,000 (+)

ค่าธรรมเนียมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

[ อ้างอิงข้อมูลจากปีการศึกษา (2566) ]

Summer Program
(3 Weeks)

ไม่ต้องสอบ ไม่จำกัดระดับภาษา
ค่าธรรมเนียมโครงการ (รวม) ค่าตั๋วเครื่องบิน และวีซ่า

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿175,000

Canada with
(ESL) Support [5 Month]

ไม่ต้องสอบ ไม่จำกัดระดับภาษา
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมประเทศแคนาดา 5 เดือน

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿299,000 (+)

Canadian with
(ESL) Support [10 Month]

ไม่ต้องสอบ ไม่จำกัดระดับภาษา
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมประเทศแคนาดา 10 เดือน

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿595,000 (+)